MÉRNÖKIRODA
építészeti és
mérnöki munkák
A mérnökiroda tevékenysége
Irodánk családi házak, nyaralók, műemlékek, műemlék jellegű épületek, továbbá ipari és mezőgazdasági épületek, tárolók, istállók építési, építészeti munkáival foglalkozik:

Tevékenységünk:
- épülettervezés: vázlattervek, engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció készítés
- engedélyeztetési eljárások lebonyolítása, dokumentáció feltöltése ÉTDR-re,
- látványtervkészítés,
- épületenergetikai számítások,
- belsőépítészeti tervezés,
- talajmechanikai szakvélemény elkészítése,
- statikai méretezés, tervezés,
- geodéziai munkák,
- területszintezés, épületalap kitűzés,
- költségvetés és ütemterv készítés,
- építésvezetés, felelős műszaki vezetői és építési műszaki ellenőri tevékenység,
- elektronikus építési napló vezetés,
- beruházás lebonyolítás,
- szaktanácsadás.

Az épület szerves egységet alkot a környezetével. Lakóépületnél a kert ugyanúgy része az élettérnek, otthonnak, mint a lakás. A ház és kert elválaszthatatlanul összekapcsolódik: együtt kell működniük, összhangban kell állniuk. Családi háznál alapvető követelmény a ház és kert megfelelő kapcsolata, a különböző funkciókat kiszolgáló terek, eszközök elrendezése, kialakítása mind a használhatóság, mind a látvány érdekében. Célszerű ezért az épülettel együtt a kertet is megtervezni.

Kapcsolódó tevékenységek:
- kerttervezés,
- zöldtető tervezés.

Az új épületek tervezése, építése mellett régi épületek áttervezése, átépítése is része tevékenységünknek. A műemlék és műemlék jellegű épületek, villák, kúriák, parasztházak és egyéb régi építmények átalakítása során messzemenően figyelembe vesszük az épület állapotát, a kialakítási és átalakítási lehetőségeket, továbbá a környezeti adottságokat. A régi épületeknél igyekszünk megtartani a korhű formát, de a megváltozott funkció-, és komfortigényeket az új építéstechnológiák és anyagok adta lehetőségek kihasználásával elégítjük ki.

A teljes épületfelújítási munkák mellett egyedi problémák megoldásaival is foglalkozunk:
- épületalapozások utólagos megerősítése,
- fal-, és födémszerkezetek utólagos megerősítése,
- falnedvesedési, vízszigetelési problémák megoldása,
- utólagos hőszigetelés kialakítása,
- károsodott tetőszerkezet faanyagvédelme és kiváltása.

Ingyenes telefonos és internetes építési, építészeti szaktanácsadással állunk az építtetők rendelkezésére. Helyszíni szemlével, vizsgálattal járó szaktanácsadás díjazás ellenében történik, de megbízásos munka esetén ez továbbra is díjmentes.

A mérnöki munka segíti az építési, építészeti megvalósulási folyamatot, mind a tervezési, mind az építés-előkészítési, kivitelezési fázisban.
Tervezési szakaszban az építtető igényeinek és lehetőségeinek összevetése, az adott telek beépítési lehetősége, a környezet adottságai alapján készülnek el a vázlattervek. Szükség lehet geodéziai felmérésre, szintezésre, továbbá talajmechanikai feltárásra és szakvélemény elkészítésére. Lakóépületnél elengedhetetlen a család és életmódjuk, életvitelük, szokásaik, az egyedi igények megismerése, mert életükhöz csak így rendelhető hozzá a megfelelő tér, környezet. A vázlattervek átbeszélése, a közmű elvi engedélyek beszerzése után kerül sor az engedélyeztetési tervdokumentáció, illetve a statikai számítások és tervek elkészítésére. A látványtervek vizuálisan segítik az építtetőt a megtervezett épület megjelenésének elképzelésében. Szükség esetén kivitelezési tervdokumentáció is készül. A komplett építészeti, mérnöki munkák mellett részmunkák is előfordulnak, ezek kapcsolódnak a már meglévő állapothoz, tervekhez.
Építés-előkészítési, kivitelezési szakaszban költségvetés készül a pénzügyi vonatkozások kezeléséhez, illetve kivitelezési ütemterv az építés időbeli folyamatának irányításához. A felelős műszaki vezető garantálja, hogy az építési folyamat megfeleljen a jogszabályoknak, továbbá az épület a tervekben előírtakat és meghatározottakat megvalósítsa. Ez utóbbit a műszaki ellenőr is figyelemmel kíséri.
Eljárásrend az építészeti tervezés során
1. Az elvállalt ügylet első szakasza a megismerési folyamatot követően a vázlatok elkészítése (3 - 5 változat), majd ezek kiértékelése. Ennek eredményeként előáll az ügyfél által is elfogadott és szignózott jóváhagyott végleges vázlat. Ekkor a kialkudott díjazás 40%-át kérjük, ami elállás esetén sem jár vissza. (Hiszen a 'szellemi termék' már létrejött, függetlenül attól, hogy a későbbiekben felhasználásra kerül-e vagy sem.)

2. A jóváhagyott vázlat alapján a részletes tervek kidolgozása és a tervdokumentáció összeállítása következik. Ennek elkészültekor - az illetékes hatóságokhoz történő beadás előtt -, aktuális a díj hátraléka. Ekkor természetesen joga van az ügyfélnek még mindig változtatni a terveken, aminek készséggel eleget teszünk, azonban ez már csak megállapodás szerinti felárral lehetséges.

3. Irodánk minőségbiztosítási rendszerrel működik, amelynek lényege, hogy minden munkatárs egy-egy területért felelős, amelyre aláírási jogosultsággal rendelkezik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy pl. a felelős műszaki vezetésre szakosodott munkatárs ellenőrzi a szakmai felelősségébe tartozó munkákat akkor is, ha azt pl. a tervező látja el és fordítva. Ön természetesen igénye szerint egyetlen szakemberrel állhat kapcsolatban a tervezéstől a kivitelezés felügyeletéig, de minden munkaszakasz szakszerűségét a szakterületre delegált szakember ellenőrzési funkciója biztosítja.
Koller Építészeti és Mérnökiroda     www.kollermiklos.hu
A honlapon található fotók, rajzok és írások a szerző tulajdonjoga. Felhasználásához a szerző engedélye szükséges.
Engedély nélküli továbbközlése szerzői jogot sért!